Frivilligrådgivning Ringsted

I Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger kan flygtninge og indvandrere få gratis, uvildig og anonym rådgivning om f.eks. familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik og psyko-sociale forhold. Vi hjælper også med at forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder mm.

Flygtninge og deres familier kan få hjælp, uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark.

Rådgivningerne er bemandet med frivillige jurister, socialrådgivere, psykologer samt andre fagpersoner med relevant uddannelser og erfaring. De frivillige rådgivere har tavshedspligt.

Vær opmærksom på, at rådgivningerne normalt ikke kan stille en tolk til rådighed. Derfor skal man selv medbringe en person over 18 år, som man har tillid til, og som kan tolke, hvis der er behov for det. 

Frivilligrådgivningerne vejleder ikke om asyl. For rådgivning om asyl, kontakt altid Dansk Flygtningehjælps professionelle asylrådgivning.

FRIVILLIGE I Frivilligrådgivning Ringsted

Antal tilknyttede: 3

Åbningstider
Onsdag kl. 17-19

Adresse:
Lærdansk Ringsted
Nørregade 13-19. 1. sal
4100 Ringsted
E-mail: raadgivning.ringsted@drc.ngo
Hjemmeside: http://frivillignet.dk/hvad-vi-laver/frivilligraadgivning

SIDSTE NYT

  • No news posted here

Til nyheder »

NÆSTE KALENDEREVENTS

  • No events scheduled here