MindSpring

MindSpring er gruppeforløb for og med flygtninge og indvandrere.

MindSpring-metoden styrker deltagernes handlekompetencer, giver ny viden og bevidsthed og kan danne grundlag for et socialt netværk. 

Det unikke ved MindSpring er, at gruppeforløbene gennemføres af frivillige med samme baggrund og sprog som gruppedeltagerne, såkaldte MindSpring-trænere.

MindSpring-trænerne kan via deres kulturelle baggrund og egne erfaringer som flygtning/indvandrer genkende og forstå mange af de situationer og problemer, deltagerne er i, og det skaber tryghed for deltagerne. 

Styrke og støtte til forældreskabet

MindSpring for forældre har til formål at styrke og støtte forældreevnen samt at forebygge risikoen for familiemæssige og psykosociale problemer og dermed mistrivsel hos børnene. MindSpring-gruppeforløbet sætter fokus på forældreskab og opdragelse, normer og værdier samt stress, identitet og traumer, og dermed fokus på de eksilproblematikker, som følger når man skal opdrage sine børn i en ny kultur og samtidigt har en fortid med krig og flugt.

Styrke og støtte til de unge

MindSpring for unge har til formål at forebygge psykisk og social mistrivsel samt styrke de unges handlekompetence og identitet. MindSpring-gruppeforløbet sætter fokus på livet som ung, ensomhed og fællesskab samt stress, identitet og traumer, og dermed fokus på de eksilproblematikker, som følger, når man samtidigt har en fortid med krig og flugt.

I Danmark er det Dansk Flygtningehjælp der har udviklet og implementeret MindSpring siden 2010, og som fortsat udvikler metoden til at omfatte nye målgrupper med nye temaer, som alle er relateret til eksilproblematikker.

GRUPPER OG AKTIVITETER:

Sorteret på kommune:

Aktiviteter på type:

NÆSTE KALENDEREVENTS

  • No events scheduled here

SIDSTE NYT

  • No news posted here

Til nyheder »